Zieletekening met bijenwas / Dessin d'âme à la cire d'abeille

   Healingpraktijk            VZW  Het Lichtpad

Zieletekening met bijenwas

 

De groep doet eerst een korte meditatie of ontspanningsoefening.

Geïnspireerd door een gedicht, een tekst, een melodie of een visualisatieoefening kiest men zijn eigen kleuren. Door contact te leggen met de kracht van deze kleuren leg je een verbinding met wie je in wezen bent. Door speciale oefeningen krijgt men meer contact met het innerlijke en kan men blokkades transformeren.

Men leert aanvoelen welke kleur men nodig heeft om meer in evenwicht te komen.

Hierdoor ‘voedt’ jij als het ware je eigen aura.

Kleur is trilling en heeft een krachtige invloed op ons.

Creativiteit doet je trillingsfrequentie stijgen en werkt daarbij zeer ontspannend.Dessin d'âme avec la cire d'abeille.


Le groupe fait d'abord un court exercice de méditation ou de relaxation.

Inspiré par un poème, un texte, une mélodie ou un exercice de visualisation, les gens choisissent leurs propres couleurs. En entrant en contact avec la puissance de ces couleurs, vous établissez une connexion avec qui vous êtes vraiment. Grâce à des exercices spéciaux, on obtient plus de contact avec le moi intérieur et on peut transformer les blocages.

On apprend à ressentir de quelle couleur on a besoin pour atteindre plus d'équilibre.

Puis vous «nourrissez» votre propre aura.

La couleur est une vibration et a une puissante influence sur nous.

La créativité augmente votre fréquence de vibration et est très relaxante.