Healings / Guérisons

   Healingpraktijk            VZW  Het Lichtpad


Healings en Behandelingen / Guérisons et traitementsKlanktherapie / Thérapie sonore                                                   35€

   

Shambhala Healing                                                                   30€

 

Reiki healing ( ook voor kinderen) / (aussi pour les enfants)                30€ (25€)

 

Zielszuivering / Purification de l'âme                                              50€

 

Beperkte banden doorbreken / Briser les liens limités                        50€

 

Gesprekssessies 1u -  1u30 / Sessions de conversation 1h - 1h30         30€ - 40€

 

Pendelen met gesprek / Session de conversation avec la pendule         35€