Beperkte banden doorbreken / Briser des liens limités

   Healingpraktijk            VZW  Het Lichtpad


Beperkte banden doorbreken


Het is de bedoeling met deze methode om mensen te helpen

die banden willen verbreken waarmee ze vast zitten

aan ongeacht wie of wat macht op hen uitoefent en hen onder controle houdt.

Het zich losmaken van die controle zal het voor hen mogelijk maken

om de opeengehoopte lagen van conditionering te verwijderen

die het innerlijk licht van het hoger bewustzijn

of het ware zelf verduisteren.Briser les liens limités


Le but de cette méthode est d'aider les gens qui veulent rompre les liens

avec lesquels ils sont coincés à n'importe qui ou quoi

exerce un pouvoir sur eux et les contrôle.

Rompre avec ce contrôle leur rendra possible pour éliminer

les couches de conditionnement accumulées

qui est la lumière intérieure de la conscience supérieure

ou obscurcir le vrai moi.