Munay-Ki

Munay - Ki  inwijdingen

 

Munay-Ki betekent "Liefdeskracht" en "Ik hou van jou".

Het zijn 9 initiatie's ontvangen en doorgegeven via de Q'eros, afstammelingen van de Inca's.

Deze inwijdingen worden nu wereldwijd doorgegeven.

Het zijn energetische transmissies die dienen om op harmonische manier

 ons te helpen evolueren van "Homo Sapiens" naar "Homo Luminus" (de verlichte mens)

zodat we meekunnen met de verandering in het bewustzijnsniveau

waarin 2012 een belangrijke rol speelt.

De reis van illusie van afgescheidenheid naar het bewustzijn van eenheid en harmonie.

 

 Deze 9 initiatie's hebben elk hun eigen betekenis en doorwerking.

Ze worden opgedeeld in 3 sessies met een tussentijd van enkele weken

 om de transmissies goed te laten doorkomen.


Initiations Munay - Ki


Munay-Ki signifie "Love Force" et "I Love You".

Ce sont 9 initiations reçues et transmises par les Q'eros, descendants des Incas.

Ces initiations sont maintenant transmises dans le monde entier.

Ce sont des transmissions énergétiques qui servent à agir harmonieusement

pour nous aider à évoluer de "Homo Sapiens" à "Homo Luminus" (l'homme éclairé)

afin que nous puissions suivre le changement du niveau de conscience

dans lequel 2012 joue un rôle important.

Le voyage de l'illusion de la séparation à la conscience de l'unité et de l'harmonie.


Ces 9 initiations ont chacune leur propre signification et effet.

Ils sont divisés en 3 séances avec un intervalle de quelques semaines

pour faire passer les transmissions correctement.