Lichtpad


Een zuiver hart leidt tot liefde .

Liefde zet je aan tot daden voor je naaste en deze inzet leidt op zijn beurt tot vrede van het hart.

Met de kracht van ‘al dat is’, is de mens op zoektocht naar zijn goddelijke oorsprong,

een bewustwordingsproces voor éénieder, waar oorzaak, gevolg en liefde centraal staan.

Ik geef workshops op helderheid en inzicht te verkrijgen in die zoektocht.

Ondanks onze menselijke gebreken, zal je leren hoe je geleid wordt naar de juiste mensen, situaties, boeken, leraars enz...

Blijf niet hangen in het verleden, droom niet van de toekomst

maar concentreer je geest op het huidige moment.vzw  Het  Lichtpad


Marthe Prenten  - Sabbestraat 3  - Riemst (Valmeer)

 

Begeleiding tot een hogere bewust-wording en intenser wel-zijn.

Thuiskomen bij jezelf, innerlijke rust !Orientation vers une conscience plus élevée et un bien-être plus intense.

Se découvrir, la paix intérieure !

Met warme en liefdevolle groet / Salutations chaleureuses et affectueuses.

Marthe   Un coeur pur conduit à l'amour.

   L'amour vous pousse à agir pour vos proches, et cet engagement conduit à son tour

à la paix du coeur.

   Avec la puissance de 'tout ce qui est', l'humain est la recherche de son origine divine.

   Un processus de prise de conscience pour tous où la cause, l'effet et l'amour sont au centre.

   J'organise des workshops pour obtenir de la clarté dans cette recherche.

   Malgré nos defauts humains, vous apprendrez à être guidé vers les bonnes personnes, situations, livres, professeurs, etc...

   Ne reste pas coincé dans le passé, ne rêve pas du futur, mais concentrez votre esprit

sur le moment présent.