Levens-spel met affirmaties / Jeu de vie avec affirmations

   Healingpraktijk            VZW  Het Lichtpad

Yukumi - Levensspel met affirmaties 


Het spel staat symbool voor eenheid waarin wij centraal staan.

Het geeft inzicht op onze weg, een leidraad naar innerlijke verandering

om ons vrij te maken naar de kern.

Ontdekken en accepteren wie we echt zijn en wat we willen, vanuit het

onderbewuste.

Door de 4 fases van het leven, elementen, symbolen en windrichtingen.

Om achteraf met affirmaties zelf aan de slag te gaan.

 Yukumi - Jeu de vie avec affirmations


Le jeu symbolise l'unité dans laquelle nous sommes au centre. Il donne un aperçu de notre chemin, un guide du changement intérieur pour nous libérer jusqu'au cœur.

Découvrez et acceptez qui nous sommes vraiment et ce que nous en attendons subconscient. À travers les 4 phases de la vie, les éléments, les symboles et les directions. Pour commencer ensuite vous même avec des affirmations.